Contacte | Subscriure't   


DESPRÉS DE LA CELEBRACIÓ DEL 15è ANIVERSARI CONTINUEM: TEMPORADA 2014-2015

El Teatre de Ponent programa des de fa 18 anys propostes artístiques de petit format amb espectacles de diferents companyies i ho fa tenint en conte criteris de qualitat i sempre amb l'objectiu de donar a conèixer nous i noves professionals del sector.

La nostra programació inclou produccions de companyies locals i estatals, produccions d'altres teatres que tenen la seu, com el nostre, fora de Barcelona capital com la Sala La Planeta de Girona, la Sala Trono de Tarragona i el Teatre Aurora d'Igualada amb les que formem la Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya i també produccions de companyies de la resta de l'Estat i inclús internacionals. A part també es programen produccions que surten de l'Institut del Teatre de Barcelona (treballs i tesines de  final de carrera), gràcies a la vinculació del director artístic del teatre, Frederic Roda, amb aquesta institució.

                                

Per a la temporada 2014-2015 el Teatre de Ponent presenta no només novetats en la programació sinó també continua amb algunes de les activitats complementàries desenvolupades en els darrers anys i n'incorpora de noves:

ACORD AMB EL TEATRE TANTARANTANA: des de fa dos anys hem arribat a un acord amb el Teatre Tantarantana per fer  extensiva durant una setmana en el nostre teatre la residencia de companyies del Cicló (Cicle de Companyies Independents de Barcelona) del febrer al juliol.

SUPORT A COMPANYIES I GRUPS NO PROFESSIONALS: aquest suport es concreta en dues vessants, per una banda amb grups ameteurs consolidats que treballen a les ordres de directors professionals i per l'altra a grups d'aficionats format per joves .

COL'LABORACIÓ EN L'AMBIT EDUCATIU: aquesta col'laboració es concreta en dues línies, per una banda la  presentació dels treballs de fi de curs de l'Escola de Teatre "Arsènic" de Granollers i la col'laboració i presentació dels treballs realitzats per l'Institut Celestí Bellera de Granollers que imparteix Batxillerat en Arts Escèniques.

EL TEATRE DEPONENT SOM:

* Direcció artística: Frederic Roda
* Departament de Producció: Frederic Roda
* Responsable de comunicació, programació i producció: Txell Remolins
* Cap de Manteniment: Rosario Ramos.
* Cap Tècnic: Esteve Ferrer.
* Teatre i Literatura: Francina G. Ars

LA NOSTRA FILOSOFIA

Text original escrit per Frederic Roda (pare) quan es va inaugurar el projecte del Teatre de Ponent:

"Aquest teatre, aquest local teatral, exigu en el seu espai però profund en els seus interessos, ha nascut després d'una llarga immersió dels seus promotors en la vida i les activitats de Granollers. Lliure, sense cap altra servitut que la d'oferir espectacles dignes. Perquè el nostre, contra tota pretensió intel'lectual o elitista, no és res més sinó un ofici, un vell ofici present en totes les societats humanes. Massa sovint hem inclòs l'espectacle en terme general de "servei públic" a càrrec de les administracions.
Bo és, que les administracions en vulguin assumir una part important perquè el teatre té una funció cultural i fins i tot, en caràcter general, educadora, si més no, de gust artístic imprescindible a la qualitat de vida. Però el teatre, el bon teatre, sorgeix naturalment d'una societat concreta. I ara ho ha fet des d'aquest barri granollerí de Ponent, amb la responsabilitat d'assumir-ne el nom.

Des d'aquí volem ser interlocutors de la ciutat i oferir el nostre servei i, especialment, la nostra amistat a públics diversos.
És veritat que a la platea d'un teatre es dona, com en pocs altres llocs, una convivència democràtica de gents vingudes de tots els àmbits. Però no hem de desconèixer que, en els seus criteris, en les seves valoracions, cadascú és cadascú i que la veu del teatre, més que no pas el conjunt, va a cada persona per ella mateixa. I avui, amics, ho sou vosaltres. Us oferim la mà, el cor i un lloc en el nostre teatre."